Mannekino schreef op 3 October 2008 - 16:32 #1983065
Avatar
4461 berichten
Honorary Gamelux Member
Introductie

Via dit topic wil ik jullie op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkeling betreffende de community van Gamelux. Inmiddels ben ik iets langer dan een jaar de beheerder van het forum, sindsdien heb ik ook nog andere verantwoordelijkheden op mij genomen, waaronder het gebruikersbeleid. Hoog tijd om eens de balans op te maken. Voor diegene die niet volledig op de hoogte zijn van wat zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld staan hieronder een aantal topics waar ik in dit topic verder op in ga.

- 12-07-2008: [Forum] Intrede zero tolerance beleid

- 18-07-2008: [Mededeling] Voortgang achter de schermen bij Gamelux

- 22-07-2008: [Gamelux] Nieuwe gebruikersvoorwaarden

- 29-07-2008: [Forum] Nieuws voor Juli 2008

- 22-09-2008: [Column] Visie op Gamelux

Gamelux

De column van Guidson - die inmiddels met dank aan zichzelf voor de derde maal permanent is gebanned - heeft wat stof doen opwaaien. Hoewel er wel het een en ander valt op te merken over de manier waarop hij zijn mening beargumenteerd, heeft hij op een aantal punten wel degelijk gelijk, en dat erkennen wij ook. Gamelux vervult niet de rol op gebied van e-sports die het zou moeten vervullen. Echter, het beeld dat wij niet bereid zijn om daar iets aan te veranderen is niet juist. Er zijn veel mensen die zonder enige vorm van vergoeding een groot deel van hun vrije tijd opgeven om Gamelux draaiende te houden en voorzien van interessante content. Waar het aan ontbreekt is stabiel leiderschap en richting geven aan de organisatie.

Momenteel zijn wij bezig met een plan om blijvend verbetering te creëren in de organisatie, om zodoende de boel weer op de rails te krijgen. Jullie kunnen hierover binnenkort meer informatie verwachten van de eigenaren van Gamelux. Door het in gebruik nemen van een nieuw kantoor in Utrecht probeert WSquared verder te professionaliseren en ook meer ondersteuning te geven aan de vrijwilligers door vaker te ontmoeten voor besprekingen. De afgelopen twee maanden zijn er meerdere vergaderingen geweest om de bovengenoemde onderwerpen te bespreken. De eerste stap om Gamelux te verbeteren is gezet door Kees aan te stellen als hoofdverantwoordelijke voor de content die Gamelux produceert. Verder is de ontwikkeling van de nieuwe versie van de website momenteel in volle gang. De nieuwe website is geen fabeltje, zoals de afgelopen tijd af en toe is gesuggereerd. Het gaat er echt aankomen, maar er kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over de opleverdatum. Zoals de meeste van jullie weten kan er niets veranderd worden aan de huidige site, opmerkingen hierover hebben dus ook geen zin.

Mijn eigen mening over de situatie zou ik als volgt willen formuleren. Wat Gamelux momenteel niet doet is mensen introduceren in de wereld van e-sports en ook aanzetten tot deelname aan deze wereld. De vraag die groot op de voorpagina van Gamelux hoort te staan, of waar Gamelux antwoord op hoort te geven is: "Want to join the world of e-sports, and start gaming now?". Gamelux moet duidelijk op de voorpagina informatie geven over offline evenement en online competeties. Welke games er allemaal gespeeld worden en waar je allemaal aan kunt deelnemen als gamer. Dat is de functie die Gamelux moet vervullen; een ingang naar de wereld van e-sports. Als beginnende gamer heb je waarschijnlijk geen flauw benul van wat Gamelux nu precies doet, dat moet veranderen. Ik hoop dat hier met de nieuwe site verbetering in komt.

Community

Ik wil beginnen met op te merken dat de tijd van Gamelux = Flamelux nu definitief voorbij is. Ik heb in het verleden al vaker aangegeven dat Gamelux een andere richting op wil om een groter te publiek aan te kunnen spreken. In juli liep de situatie enigszins uit de hand waardoor besloten is om een zero-tolerance beleid in te stellen. Een aantal mensen hebben naar aanleiding van dit beleid een permanente ban ontvangen. Over het hele jaar bekeken is er duidelijk een verbetering te zien betreffende het gedrag van gebruikers binnen de community, hierover later meer. Dit wordt ook erkend door de overige moderators, vandaar dat ik het tijd vind dan ook tijd om de teugels weer wat te laten vieren. Vanaf nu zijn de standaard (nieuwe) gebruikersvoorwaarden van toepassing. Neem deze even door als je dit nog niet gedaan hebt zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

"Het is een dictatuur", "veel en veel te streng", "een wedstrijd voor de meeste strikes", enkele beschuldigingen die regelmatig de revue passeren wanneer het gaat over het gebruikersbeleid. Dit gaat mij persoonlijk aan het hart, vandaar dat ik nu even de tijd wil nemen om het beleid nader toe te lichten, want in de praktijk valt het allemaal heel erg mee. Soms krijg ik het idee dat sommige gebruikers van mening zijn dat wij moedwillig community om zeep willen helpen. Niets is minder waar. Wij willen er juist voor zorgen dat de sfeer verbeterd, er meer ruimte komt voor verschillende doelgroepen gamers en dat Gamelux dé plek is in de Benelux voor iedereen die deelneemt aan of geïnteresseerd is in online gaming.


Laatst gewijzigd op 3 October 2008 - 16:36

Mannekino schreef op 3 October 2008 - 16:32 #1983066
Avatar
4461 berichten
Honorary Gamelux Member
#1: "Het is een dictatuur"

Laat ik hiermee beginnen. De beste manier om hier duidelijkheid over te verschaffen is om jullie gewoon even een kijkje te laten nemen in de "keuken van Gamelux". In grote lijnen bepaal ik natuurlijk het beleid en ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de richtlijnen waar de moderators zich aan dienen te houden. Maar dit betekent niet dat er geen overleg plaatsvindt. Achter de schermen wordt er veel gediscussieerd over lopende zaken. Hieronder twee voorbeelden van zulke momenten. Dit zijn twee topics die ik heb gestart, maar door moderators zelf wordt natuurlijk ook regelmatig een topic gestart om zaken te bespreken.

- [Forum] Resultaat zero-tolerance beleid

- [Forum] Feedback van de moderators

#2 "Veel en veel te streng"

Gamelux is een plek om met elkaar plezier te hebben en dit willen wij niet in de weg staan. Waar het ons vooral om gaat is dat dit op een fatsoenlijke wijze gebeurd. Er is absoluut ruimte voor sarcasme, (zwarte) humor of zelfs flamen. De reden om een reactie te striken wordt grotendeels bepaald door de toon. Ik kan dit het beste illustreren met enkele voorbeelden. Eerder deze week reageerde een gebruiker drie keer in een topic, ik citeer een stukje uit elke reactie.
Quote:
ik vind het persoonlijk nogal retarded
Quote:
dat is niet waar, met scroll kan elke mongool het
Quote:
dat hitbox argument is achterlijk
Wanneer iemand op deze manier inhaakt op een discussie loopt het al snel uit de hand en voor je het weet gaan er zulke reacties geplaatst worden.
Quote:
jij bent echt een kanker debiel
Quote:
kankercare altijd die topics over wie word 5e man
Quote:
KAN EEN ADMIN DIE KANKERNOEP EEN STRIKE GEVEN ?!@%?^%!?*!
Toegegeven, bij het opzoeken van deze quotes verscheen er een grijns op mijn gezicht over wat sommige mensen allemaal kunnen uitkramen. Maar op de lange termijn is het natuurlijk destructief voor de community. Het is duidelijk dat dit geen zwart/wit kwestie is, en dat niet iedereen dezelfde soort humor heeft. Maar er is wel degelijk een grens tussen sarcasme/humor en simpelweg flamen met als doel om de sfeer te verzieken. Gebruikers met gedrag zoals in de laatste categorie worden vanaf nu gewoon sneller aangepakt. Maar een beetje ongein (zoals de reacties hieronder in een discussie over spoken) dat kan natuurlijk op Gamelux.
Quote:
Ja soms heb ik dat in de ochtend.. zweeft m'n laken gewoon, scary shit :S
Quote:
tijdens de pubertijd is dat geen paranormaal verschijnsel
Hoe de moderators invulling geven aan de richtlijnen is een persoonlijke kwestie. Wat ik probeer mee te geven is dat ze hun taken uitvoeren naar de geest van de richtlijnen en niet naar de letter.

#3 "Een wedstrijd voor de meeste strikes"

Om de activiteit van de moderators te controleren houden wij statistieken bij over het aantal uitgevoerde acties per maand. Hierbij is de richtlijn dat een moderator ten minste 50 acties moet maken. Een actie is bijvoorbeeld een reactie striken, een topic titel aanpassen, topic verplaatsen, enzovoorts. Er is dus absoluut geen sprake van een minimaal aantal strikes dat een moderator moet maken. Aan het einde van elke maand wordt een topic gestart om het resultaat van die maand te bespreken. Ook hier wil ik wat openheid van zaken geven. Hieronder het topic van september 2008.

- [Forum] Statistieken van September 2008

Statistieken

Om te laten zien dat het wel degelijk beter gaat, zijn hier wat statistieken over wat de moderators allemaal hebben uitgespookt het afgelopen jaar. In juli was er een piek in het aantal permanente bans vanwege het zero-tolerance beleid. Zoals jullie kunnen zien valt het behoorlijk mee allemaal. In dezelfde periode is het aantal bezoekers en pageviews op Gamelux licht afgenomen, in lijn met de normale schommelingen in het seizoen. Dus ondanks het vrijwel gelijk blijven van de bezoekersaantallen, is toch sprake van een daling op gebied van strikes en bans. Tevens is het moderatie team in omvang toegenomen. Tenslotte hebben een aantal van de mensen met een permanent ban inmiddels een tweede, en sommige zelfs een derde kans gekregen.

gamelux_strikes_en_acties.png

gamelux_bans.png

Wanneer de bovenstaande grafieken worden afgezet tegen het aantal pageviews op Gamelux en het aantal reacties die geplaatst worden op het forum, zien wij dat er een stijgende trend is tot juni. Daarna daalt het aantal post aantal pageviews, wat natuurlijk grotendeels verklaard kan worden door de zomer en vakantie. Vorig jaar was er namelijk een vergelijkbare trend. Momenteel stijgen de twee lijnen weer. En we hopen natuurlijk dat Gamelux de komende tijd meer bezocht gaat worden, zeker wanneer de nieuwe site voltooid is.

gamelux_forum-post_en_pageviews.png

Verzoek aan de gebruikers

Vanuit het moderatie team zijn ook nog wat verzoeken voor de gebruikers. Sta even stil bij de manier waarop je reageert. Bedenk dat je met flamen niet alleen de andere gebruikers treft, maar ook de crew die zich vrijwillig inzet om de site draaiende te houden. Verder stellen wij het op prijs als er wat meer aandacht besteed wordt aan de volgende zaken.

- Gebruik [Brackets] om het onderwerp van het topic aan te geven!

- Maak duidelijke topic titels!

- "[HELP] GROOT PROBLEEM" als titel is niet juist.

- "[Probleem] Steam" als titel is niet juist.

- "[Software] Steam start niet meer op" als titel is wel juist.

- Het plaatsen van topic in de juiste categorie en het juiste sub forum.

- Zelf iets hebben gedaan om een probleem op te lossen en dit ook aangeven.

- Eerst laten zien dat je moeite hebt gedaan om zelf iets samen te stellen bij nieuwe PC topics.

Conclusie

Ik hoop dat jullie nu beter inzicht hebben gekregen van wat wij achter de schermen allemaal doen, en dat er wel degelijk gewerkt wordt aan een beter Gamelux. Zoals hierboven vermeld zijn wij van mening dat het de goede kant op gaat, en dat er langzaam maar zeker een omslag plaatsvindt in de cultuur. Sommige van jullie zullen dat wellicht niet toejuichen maar gezien het aantal positieve reacties wat ik van gebruikers heb ontvangen, een groot deel wel.

De tijd van Gamelux = Flamelux is dus voorbij, daarover doorgaan heeft dus ook geen zin. Wil je feedback geven in dit topic houd dan rekening met de doelstellingen van Gamelux zoals uiteengezet in dit artikel. Dit topic blijft voorlopig open. Als je wil reageren dan het verzoek om eerst alles goed te lezen. Daarmee bedoel ik zowel deze post als de reacties van gebruikers. Heb je een specifieke klacht, of wil je weten waarom een reactie van jouw gestriked of verwijderd is? Stuur dan een e-mail naar forum@gamelux.nl.
kden1m schreef op 3 October 2008 - 16:42 #1983071
Avatar
8017 berichten
Gamelux Elite
Ait je ziet wel dat de strikes en bans duidelijk verminderd zijn:) goede zaak

Maar waarom heeft Guidson nou zijn ban weer gekregen? Wat deed hij fout met dat column, hij deelde zijn menig? Maar..


Laatst gewijzigd op 3 October 2008 - 16:43

MuSjAh schreef op 3 October 2008 - 16:45 #1983074
Avatar
2283 berichten
Te enthousiast
Kden1m, guidson flamed al zolang als dat ie zich geregistreerd heeft dus het zal heus niet zo zijn dat ie gebanned is door dat topic.
Waarschijnlijk weer te veel schelden, flamen en bedreigen van mensen.

Maar dat is mijn vermoeden, geen feit.

Ot: erg verhelderend topic, ik sta volledig achter het huidige beleid van gamelux en hoe dit uitgevoerd word door de admins en opzichters.


Laatst gewijzigd op 3 October 2008 - 16:46

cracksoN schreef op 3 October 2008 - 16:45 #1983075
Avatar
3921 berichten
Vierkante ogen
Quote:
De column van Guidson - die inmiddels met dank aan zichzelf voor de derde maal permanent is gebanned - heeft wat stof doen opwaaien.

hoe kan je nou 3x permanent gebant zijn?!
kden1m schreef op 3 October 2008 - 16:47 #1983076
Avatar
8017 berichten
Gamelux Elite
MuSjAh schreef:
Kden1m, guidson flamed al zolang als dat ie zich geregistreerd heeft dus het zal heus niet zo zijn dat ie gebanned is door dat topic.
Waarschijnlijk weer te veel schelden, flamen en bedreigen van mensen.

Maar dat is mijn vermoeden, geen feit.

Ot: erg verhelderend topic, ik sta volledig achter het huidige beleid van gamelux en hoe dit uitgevoerd word door de admins en opzichters.
ja dat begrijp ik..maar dat laatste topic van hem was de laatste laatste laatste druppel die de emmer liet overlopen..maarja

Het gaat de laatste tijd toch ook goed op gamelux? Geen gezeik meer enzo:D
Mannekino schreef op 3 October 2008 - 16:48 #1983078
Avatar
4461 berichten
Honorary Gamelux Member
Guidson is niet gebanned vanwege dat topic hoor. Maar hij kon het weer niet laten om mensen uit te schelden en beledigen met photoshop's. En ook een privé chat met mij heeft daar aan bijgedragen. Soms krijgen mensen een tweede of zelfs derde kans. Vandaar meerdere "permanente" bans.


Laatst gewijzigd op 3 October 2008 - 16:50

MuSjAh schreef op 3 October 2008 - 16:48 #1983079
Avatar
2283 berichten
Te enthousiast
kden1m schreef:
MuSjAh schreef:
Kden1m, guidson flamed al zolang als dat ie zich geregistreerd heeft dus het zal heus niet zo zijn dat ie gebanned is door dat topic.
Waarschijnlijk weer te veel schelden, flamen en bedreigen van mensen.

Maar dat is mijn vermoeden, geen feit.

Ot: erg verhelderend topic, ik sta volledig achter het huidige beleid van gamelux en hoe dit uitgevoerd word door de admins en opzichters.
ja dat begrijp ik..maar dat laatste topic van hem was de laatste laatste laatste druppel die de emmer liet overlopen..maarja

Het gaat de laatste tijd toch ook goed op gamelux? Geen gezeik meer enzo:D

Ow, dat kan ik nergens terug vinden.
Vasta schreef op 3 October 2008 - 16:49 #1983080
Avatar
7490 berichten
Professional
naja ik persoonlijk heb er wel last van gehad... werd meteen bij de ingang van zero tolerance gebanned (Jelle3000 verhaal). Moest daarna een heel betoog gaan schrijven waarom ik zou moeten blijven en daarna nog steeds een maand moeten wachten op een reactie. Vind het jammer dat alleen het 'opperhoofd' hier naar mocht kijken en over oordelen want daar heb ik lang op zitten wachten.
ex0r schreef op 3 October 2008 - 16:51 #1983083
Avatar
1411 berichten
Net 1337 geweest
Ik heb nooit last, ik ben de ideale gameluxer.
kden1m schreef op 3 October 2008 - 16:51 #1983084
Avatar
8017 berichten
Gamelux Elite
MuSjAh schreef:
kden1m schreef:
MuSjAh schreef:
Kden1m, guidson flamed al zolang als dat ie zich geregistreerd heeft dus het zal heus niet zo zijn dat ie gebanned is door dat topic.
Waarschijnlijk weer te veel schelden, flamen en bedreigen van mensen.

Maar dat is mijn vermoeden, geen feit.

Ot: erg verhelderend topic, ik sta volledig achter het huidige beleid van gamelux en hoe dit uitgevoerd word door de admins en opzichters.
ja dat begrijp ik..maar dat laatste topic van hem was de laatste laatste laatste druppel die de emmer liet overlopen..maarja

Het gaat de laatste tijd toch ook goed op gamelux? Geen gezeik meer enzo:D

Ow, dat kan ik nergens terug vinden.
Ja dat leek mij hoor:)
sheepsonn schreef op 3 October 2008 - 16:51 #1983085
Avatar
594 berichten
Veel vrije tijd
Mooie post imo.

Goed dat er nu zo'n post is gemaakt, en denk dat het ook wel gewaardeerd door menig gameluxer over wat er nou gaande is "Behind de scenes".
Door de reacties te lezen @ guidson's "column" zag je wel dat er mensen interesse hebben in het beter maken van gamelux.

En "De tijd van Gamelux = Flamelux is dus voorbij" lijkt me een mooi motto om 't weekend in te gaan.


Laatst gewijzigd op 3 October 2008 - 16:54

rakim schreef op 3 October 2008 - 16:51 #1983087
Avatar
2365 berichten
Te enthousiast
cracksoN schreef:
Quote:
De column van Guidson - die inmiddels met dank aan zichzelf voor de derde maal permanent is gebanned - heeft wat stof doen opwaaien.

hoe kan je nou 3x permanent gebant zijn?!

True dan ben je wel een highskilled flamer. Vet om te zien dat admins nog meer knopjes bij een post hebben. :D
torq schreef op 3 October 2008 - 16:58 #1983091
Avatar
3850 berichten
Vierkante ogen
sheepsonn schreef:
Mooie post imo.

Goed dat er nu zo'n post is gemaakt, en denk dat het ook wel gewaardeerd door menig gameluxer over wat er nou gaande is "Behind de scenes".
Door de reacties te lezen @ guidson's "column" zag je wel dat er mensen interesse hebben in het beter maken van gamelux.

En "De tijd van Gamelux = Flamelux is dus voorbij" lijkt me een mooi motto om 't weekend in te gaan.

De term "flamen" wordt door veel geeks gewoon verkracht imo. Dat je elkaar op een leuke manier in de zeik neemt vind ik alleen maar grappig. Maar veel gameluxers voelen zich geroepen om mensen persoonlijk te gaan beledigen en elkaar het leven zuur te maken.
faithjez schreef op 3 October 2008 - 17:04 #1983095
Avatar
9014 berichten
Gamelux Elite
1. Ik vind een post met alleen "haha" of ":D" eigenlijk wel kunnen. Soms post iemand iets grappigs, en dat wil ik dat gewoon even bevestigen ;p Maar als ik nu :D of :B typ bij een quote/plaatje van iemand, is het meteen delete/strike, terwijl zoiets net zoveel zegt als een heel betoog over hoe grappig een plaatje is.
2. Ik blijf vinden dat er een mogelijkheid moet zijn om je eigen posts terug te zoeken (a la FOK!). Dit voorkomt vaak topics als: Wat was dat topic met die streamsites ook alweer.

Voor de rest keep up the good work, we komen er wel :) (en nogmaals props voor timon... gamelux nerd ;))


Laatst gewijzigd op 3 October 2008 - 17:07

MuSjAh schreef op 3 October 2008 - 17:04 #1983098
Avatar
2283 berichten
Te enthousiast
torq schreef:
sheepsonn schreef:
Mooie post imo.

Goed dat er nu zo'n post is gemaakt, en denk dat het ook wel gewaardeerd door menig gameluxer over wat er nou gaande is "Behind de scenes".
Door de reacties te lezen @ guidson's "column" zag je wel dat er mensen interesse hebben in het beter maken van gamelux.

En "De tijd van Gamelux = Flamelux is dus voorbij" lijkt me een mooi motto om 't weekend in te gaan.

De term "flamen" wordt door veel geeks gewoon verkracht imo. Dat je elkaar op een leuke manier in de zeik neemt vind ik alleen maar grappig. Maar veel gameluxers voelen zich geroepen om mensen persoonlijk te gaan beledigen en elkaar het leven zuur te maken.

Klopt, een discussie met hier en daar een grap vind ik heel goed kunnen.
Maar ik zie op sommige profielen dat mensen zogenaamde "haat lijsten" hebben waarin ze mensen zetten waarmee ze online ruzie hebben.
Ook gaan er van sommige gamelux members geshopte foto's rond waarin mensen zelfs zo ver gaan om andere belachelijk te maken om een lichamelijke handicap.
Ik zelf vind dit ronduit kinderachtig, en dit zegt natuurlijk erg veel over de betreffende personen.
Maar goed dat is het nadeel aan de anonimiteit van het internet, mensen denken dat omdat ze achter een beeldscherm zitten ze in een keer alles kunnen maken.
Ik hoop dat hier ook naar gekeken word, want je hebt ook de wat slimmere flamers, en die zul je inderdaad wat eerder op profielen en in gastenboeken vinden.


Laatst gewijzigd op 3 October 2008 - 17:08

jeroen e schreef op 3 October 2008 - 17:05 #1983099
Avatar
4205 berichten
Vierkante ogen
Laatst was er een topic van zvornik. waarvan ik weet dat hij in rotterdam woont en dat hij voor feyenoord is

het ging over pc spullen (headset, muis ofzo)
ik reageer daar met: ik raad de toekomstige koper aan om voor gebruik eerst een kakkerlakken spray te gebruiken.
vervolgens laat ik een plaatje zien van een kakkerlakkenval en de site waar je het kunt bestellen.

dit was gewoon als grap bedoeld en toen ik een tijd later terugkwam op de site was de reactie verwijderd.

ik vond dat jammer en zag het gewoon als humor....
daarna heb ik in hetzelfde topic een nieuwe reactie geplaatst:
http://www2.gamelux.nl/forum/topics/51708/

"forumbeheerders hebben tegenwoordig ook geen humor meer? het lijkt wel een concentratiekamp.. een grapje maken mag niet meer frown smiley

meteen een strike.. krijg ik die nu ook weer? ik kan me nog een tijd herrineren dat het juist leuk was door grappen en grollen op het forum.

TEH GAMELUX WET v. 3.9 ??? waar is de update ???

een beetje jammer dat je helemaal niet offtopic mag reageren. gamelux policy smile smiley

ONTOPIC: ik ben niet geinteresseerd, veel sterkte met de verkoop!"

ik heb alleen geen reactie gekregen.. kan iemand mij die nu geven? cynisme, sarcasme, ironie etc. die vormen kun je door een bepaalde manier van schrijven en het gebruiken van emoticons creëren.

ik snap wel dat het soms lastig is (aangezien het tekst is) maar toch vind ik dat niet elke reactie daardoor verwijderd moet worden!
shadoN3i schreef op 3 October 2008 - 17:07 #1983103
Avatar
10994 berichten
Eindbaas
jeroen e schreef:
Laatst was er een topic van zvornik. waarvan ik weet dat hij in rotterdam woont en dat hij voor feyenoord is

het ging over pc spullen (headset, muis ofzo)
ik reageer daar met: ik raad de toekomstige koper aan om voor gebruik eerst een kakkerlakken spray te gebruiken.
vervolgens laat ik een plaatje zien van een kakkerlakkenval en de site waar je het kunt bestellen.

dit was gewoon als grap bedoeld en toen ik een tijd later terugkwam op de site was de reactie verwijderd.

ik vond dat jammer en zag het gewoon als humor....
daarna heb ik in hetzelfde topic een nieuwe reactie geplaatst:
http://www2.gamelux.nl/forum/topics/51708/

"forumbeheerders hebben tegenwoordig ook geen humor meer? het lijkt wel een concentratiekamp.. een grapje maken mag niet meer frown smiley

meteen een strike.. krijg ik die nu ook weer? ik kan me nog een tijd herrineren dat het juist leuk was door grappen en grollen op het forum.

TEH GAMELUX WET v. 3.9 ??? waar is de update ???

een beetje jammer dat je helemaal niet offtopic mag reageren. gamelux policy smile smiley

ONTOPIC: ik ben niet geinteresseerd, veel sterkte met de verkoop!"

ik heb alleen geen reactie gekregen.. kan iemand mij die nu geven? cynisme, sarcasme, ironie etc. die vormen kun je door een bepaalde manier van schrijven en het gebruiken van emoticons creëren.

ik snap wel dat het soms lastig is (aangezien het tekst is) maar toch vind ik dat niet elke reactie daardoor verwijderd moet worden!

Lieve Jeroen, als je de regels had door gelezen mag het in principe gewoon niet, je mag toch ook niet op de stoep fietsen maar toch doe je het wel?
jordeeeh schreef op 3 October 2008 - 17:09 #1983107
Avatar
9451 berichten
Gamelux Elite
Verrast me niet dat Timon.. de meeste strikes heeft gegeven. Die gozer striked alles wat een klein beetje offtopic is.

Verder wel verhelderend. :)
timon3i schreef op 3 October 2008 - 17:20 #1983126
Avatar
12127 berichten
Honorary Gamelux Member
jordeeeh schreef:
Verrast me niet dat Timon.. de meeste strikes heeft gegeven. Die gozer striked alles wat een klein beetje offtopic is.

Verder wel verhelderend. :)

gelukkig kan jij ook de gestrikte posts zien en natuurlijk kan jij ook zien wie ze heeft gestriked :):)

thnx fabriclive, opleiding is aardig saai de meeste dagen en 3 afleveringen van dexter achter elkaar is ook wel genoeg, dus dan heb ik wel tijd zat voor gamelux:P


Laatst gewijzigd op 3 October 2008 - 17:21

jordeeeh schreef op 3 October 2008 - 17:24 #1983131
Avatar
9451 berichten
Gamelux Elite
timon3i schreef:
jordeeeh schreef:
Verrast me niet dat Timon.. de meeste strikes heeft gegeven. Die gozer striked alles wat een klein beetje offtopic is.

Verder wel verhelderend. :)

gelukkig kan jij ook de gestrikte posts zien en natuurlijk kan jij ook zien wie ze heeft gestriked :):)

thnx fabriclive, opleiding is aardig saai de meeste dagen en 3 afleveringen van dexter achter elkaar is ook wel genoeg, dus dan heb ik wel tijd zat voor gamelux:P
Ik kan wel zien wanneer jij gereageerd hebt.
jeroen e schreef op 3 October 2008 - 17:28 #1983134
Avatar
4205 berichten
Vierkante ogen
shadoN3i schreef:
jeroene schreef:
Laatst was er een topic van zvornik. waarvan ik weet dat hij in rotterdam woont en dat hij voor feyenoord is

het ging over pc spullen (headset, muis ofzo)
ik reageer daar met: ik raad de toekomstige koper aan om voor gebruik eerst een kakkerlakken spray te gebruiken.
vervolgens laat ik een plaatje zien van een kakkerlakkenval en de site waar je het kunt bestellen.

dit was gewoon als grap bedoeld en toen ik een tijd later terugkwam op de site was de reactie verwijderd.

ik vond dat jammer en zag het gewoon als humor....
daarna heb ik in hetzelfde topic een nieuwe reactie geplaatst:
http://www2.gamelux.nl/forum/topics/51708/

"forumbeheerders hebben tegenwoordig ook geen humor meer? het lijkt wel een concentratiekamp.. een grapje maken mag niet meer frown smiley

meteen een strike.. krijg ik die nu ook weer? ik kan me nog een tijd herrineren dat het juist leuk was door grappen en grollen op het forum.

TEH GAMELUX WET v. 3.9 ??? waar is de update ???

een beetje jammer dat je helemaal niet offtopic mag reageren. gamelux policy smile smiley

ONTOPIC: ik ben niet geinteresseerd, veel sterkte met de verkoop!"

ik heb alleen geen reactie gekregen.. kan iemand mij die nu geven? cynisme, sarcasme, ironie etc. die vormen kun je door een bepaalde manier van schrijven en het gebruiken van emoticons creëren.

ik snap wel dat het soms lastig is (aangezien het tekst is) maar toch vind ik dat niet elke reactie daardoor verwijderd moet worden!

Lieve Jeroen, als je de regels had door gelezen mag het in principe gewoon niet, je mag toch ook niet op de stoep fietsen maar toch doe je het wel?
misschien is het een idee om een boek samen te stellen met reacties die je mag plaatsen. denk aan een callcenter. je opent een topic. je ziet rechts een popup verschijnen met mogelijke antwoorden en voila :)

dat gevoel krijg ik een beetje. als ik hoerenjong wil typen dan wil ik dat ook kunnen typen. het ligt er alleen aan in welke context het staat. als een topic bijvoorbeeld over een zoon van een prostituee gaat en ik gebruik het woord hoerenjong dan is daar toch niks mis mee?? als ik iemand een hoerenjong noem met de bedoeling die persoon te kwetsen dan is het een ander verhaal

snappehvouz??

maargoed voortaan zal ik precies typen wat de forumbeheerders willen zien!
Ja en amen :)

HALLElujAh voor een beter gamelux. ik vind het trouwens wel netjes dat de strikes en bans verminderd zijn. dat betekent toch de forumbeheerders en andere personen het goed doen. BRAVO!
faithjez schreef op 3 October 2008 - 17:31 #1983140
Avatar
9014 berichten
Gamelux Elite
onderaan je beeldscherm: Disclaimer & Etiquette

-x-
hUX schreef op 3 October 2008 - 17:33 #1983141
Avatar
4108 berichten
Vierkante ogen
yes eindelijk gedaan met dat geflame :P
Deejah schreef op 3 October 2008 - 17:38 #1983150
Avatar
2333 berichten
Te enthousiast
Ach, zo af en to een temporary ban van 2-4 weken doet mij alleen maar meer smachten naar Gamelux.

1liefde Mannekino :)
baggio schreef op 3 October 2008 - 17:46 #1983161
Avatar
3144 berichten
Vierkante ogen
tuurlijk mag je dergelijke grapjes maken maar ergens moet de grens neergelegd worden en als gamelux de grens daar neerlegt moet je daaraan houden, begrijp ej volkomen jeroen. niet aanvallen, maar aanvullen zeg ik altijd :p
jordeeeh schreef op 3 October 2008 - 17:48 #1983163
Avatar
9451 berichten
Gamelux Elite
baggio schreef:
tuurlijk mag je dergelijke grapjes maken maar ergens moet de grens neergelegd worden en als gamelux de grens daar neerlegt moet je daaraan houden, begrijp ej volkomen jeroen. niet aanvallen, maar aanvullen zeg ik altijd :p
T probleem is alleen dat elke moderator de grens ergens anders heeft liggen.
eagle schreef op 3 October 2008 - 17:50 #1983167
Avatar
2918 berichten
Te enthousiast
Als er grafiekjes zijn weet je dat het goed zit.
baggio schreef op 3 October 2008 - 17:50 #1983168
Avatar
3144 berichten
Vierkante ogen
jordeeeh schreef:
baggio schreef:
tuurlijk mag je dergelijke grapjes maken maar ergens moet de grens neergelegd worden en als gamelux de grens daar neerlegt moet je daaraan houden, begrijp ej volkomen jeroen. niet aanvallen, maar aanvullen zeg ik altijd :p
T probleem is alleen dat elke moderator de grens ergens anders heeft liggen.

dan is gamelux de taak om die lijn recht te trekken -xxx-
Mannekino schreef op 3 October 2008 - 17:51 #1983170
Avatar
4461 berichten
Honorary Gamelux Member
jordeeeh schreef:
T probleem is alleen dat elke moderator de grens ergens anders heeft liggen.

Er is een uitgebreid document voor moderators (richtlijnen en gedragscode) waar ze zich aan dienen te houden. Als je twijfelt over een bepaalde actie van een moderator, dan kun je - zoals hierboven staat - mailen naar forum@gamelux.nl. De moderators zijn geen robots, iedereen geeft zijn persoonlijk invulling aan de taak. Dat is niet meer dan logisch.


Laatst gewijzigd op 3 October 2008 - 17:55

Registreer een account om te kunnen reageren

Om te kunnen reageren op Gamelux heb je een account nodig. Lees alles over de voordelen op de registratie pagina.

-->