Beste deelnemers en volgers van de Nederlandse ESWC Qualifier, Het dilemma rond fture zal de meeste van jullie niet ontgaan zijn. Er liep al een behoorlijke thread over op ons forum, zonder alle informatie voor handen. In deze post geef ik alle informatie waarop de beslissing gebaseerd is. De conclusie is onderaan te vinden.
_______________________
Bij het begin van de ESWC qualifier kwamen we met algemene voorwaarden waarin het volgende opgenomen staat:
Algemene voorwaarden 1.2 schreef:
1.1 Wsquared Entertainment behoud het voorrecht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen op ieder moment dat zij dit raadzaam acht. Veranderingen zullen worden aangekondigd op de site van ESWC Nederland alsmede op de site van Wsquared Entertainment. Deelnemers aan ESWC Nederland behoren ten alle tijden op de hoogte te zijn van de inhoud (al dan niet gewijzigd) van deze Algemene Voorwaarden. Bij registratie accepteerd de deelnemer de inhoud van de Algemene Voorwaarde tot aan het einde van de ESWC in zijn totaal (inclusief de Grand Final in Parijs). 1.4 Bij het weigeren, negeren, doorbreken van een der gestelde regels in dit document deelnemers worden uitgesloten van deelname zonder restitutie van inschrijfgeld. 4.2 Een deelnemer heeft het recht een klacht in te dienen en gehoord te worden door de hoofdorganisatie WSquared over alle aan ESWC gerelateerde zaken. 4.9 In situaties die niet voorgeschreven zijn door dit document zal de organisatie WSquared Entertainment gemachtigd zijn maatregelen te treffen naar eigen inzicht.
In dit kader hebben we toevoegingen gemaakt betreffende clanwisselingen. Deze zijn in de volgende twee posts aangekondigd: http://coverage.gamelux.nl/news/2383/ (12 april) http://coverage.gamelux.nl/news/2449/ (25 april) En is direct te downloaden via deze link: http://www.gamelux.nl/downloads/files/qx/Regelement-toelichting.rar Belangrijkste regel uit deze toevoeging is het volgende gedeelte:
Quote:
- De orginele line-up uit de inschrijving mag 1 verandering ondergaan betreffende 1 positie gedurende het hele ESWC toernooi (on-line kwalifikatie, offline kwalifikatie in Scheveningen en eindtoernooi in Frankrijk). Is dit niet het geval, dan worden de inschrijving en daarbij horende inmiddels verworven rechten en punten ongedaan gemaakt.
Nu heeft team-Fture te maken gehad met de volgende zaken: 10-04-2006: Tonight tommeh left our organisation for Digitalmind. A new player will be announced soon. 14-04-2006: Today Zypher is joining our organisation as the 5th player of our team. 26-04-2006: Tonight we have added 2 new players to our roster. bron: http://www.fture-gaming.com/
_______________________
Welnu, Fture heeft dus in totaal drie posities gewijzigd. Aangezien de toevoeging van de regels voorschrijven dat maar 1 positie gewijzigd mag worden, lijkt de beslissing gemakkelijk. Echter, lees nogmaals goed. In regel 1.1 van de algemene voorwaarden staat dat wijzigingen in het reglement moeten worden aangekondigd op de officiele ESWC site en op wsquared.nl. Op wsquared.nl is de wijziging niet aangekondigd. Wat de officiele site van ESWC is, staat ook nergens gedefineerd. Als laatste punt zijn de toevoegingen nooit verwerkt in het algemene voorwaarden document en staat dus de oude versie nog online met losse toevoegingen op gamelux.nl, het coverage gedeelte. Fture heeft van de toevoegingen kennis genomen in beide gevallen en ook middels mondeling contact met de admins waren ze op de hoogte gesteld van het bestaan van de regels. Echter, het reglement voldoet niet en spreekt zichzelf technisch gezien tegen. Afwegingen Voor uitsluiting - De regel wordt door andere teams nageleefd, dit zou dus ongelijke behandeling kunnen betekenen. - Fture had kennis van de regels en de toevoegingen ondanks dat ze niet correct zijn gepubliceerd. - Clanwisselingen brengen de continuiteit van de competitie in gevaar. Tegen uitsluiting - Het reglement spreekt zichzelf tegen (1.1). Dus is formeel incorrect en kan geen grond zijn voor uitsluiting van deelname. - Fture heeft ten alle tijden zich ingezet voor de qualifier.
_______________________
Conclusie Op basis van bovenstaande gegevens hebben wij het volgende besloten: Fture heeft gelijk wanneer zij wijst op de onvolkomenheid in ons reglement. Het is absoluut ongewenst dat er in de algemene voorwaarden van een competitie, waar inschrijfgeld voor betaald wordt, een vormfout insluipt. De wijzigingen hadden immers op twee plekken moeten worden gepubliceerd (1.1) terwijl dit alleen op de Gamelux site is gebeurd. Echter, Fture was volledig op de hoogte van toevoegingen. De wijzigingen zijn twee maal gepubliceerd op gamelux en is kennis van genomen. Dit wordt ook niet door Fture ontkent. Ook is hierover bij beide wisselingen mondeling contact over geweest met de admins. Het feit dat Fture op de hoogte was van de wijzigingen weegt voor ons zwaarder dan de vormfout qua publicatie. Wanneer zij door deze vormfout geen kennis hadden kunnen nemen van de regelwijziging had de situatie totaal anders geweest. Dit is dus absoluut niet het geval. Fture was op de hoogte en heeft drie wisseling toegepast in plaats van 1. De reden achter deze wisselingen, al of niet gedwongen, is niet relevant. De wisseling is daarom niet goedgekeurd. Fture heeft tot het weekend van 5 mei om te bepalen of zij met hun speelgerechtigde lineup verder gaan, of afzien van deelname. Deze speelgerechtigde lineup is: - trx - lockon - ferrid - jurnst - zypher Mocht fture afzien van deelname en de wisseling alsnog voortzetten gaat het eerst volgende team uit poule C richting Scheveningen. Onze welgemeende excuses voor de onvolkomenheid in het Algemeen Reglement. Aankomende zondag zal een nieuwe, herziene versie ter beschikking gesteld worden. Vriendelijke groet, Machiel de Klerk WSquared Entertainment