Zoals eerder vanavond bekend werd gemaakt is ex CEA speler xire aan de digitalMind line-up toegevoegt. Helaas was er nog vrij weinig bekend welke rol hij precies in dM ging krijgen. Daarnaast is de site van digitalMind offline en is er dus van een officieel statement geen sprake. Gelukkig kon digitalMind manager koning (eerder nog bekend als crx) mij helpen met het beantwoorden van een aantal vragen. Wat al vast staat is dat Legend de line-up heeft verlaten en dat dus xire de opvolger is.
Quote:
Gamelux : Waarom is Legend uit de line-up? Koning : Het kwam er op neer dat Legend niet geheel in het team past, een harde fragger is maar niet echt een bewuste speler. Ik kan hier niet al te goed over oordelen hoewel mij wel opviel dat er op lan slecht gepraat werd en bovendien het team er unaniem er over uit was. Gamelux : Hoe kwamen jullie bij xire uit? Koning : Xire gaf aan dat hij weinig zin had nog door te gaan bij Champions omdat beloften al tijden lang niet nagekomen werden en de CEO van Champions nog veel geld aan het team schuldig is. Bovendien hadden zijn teamgenoten weinig motivatie om te spelen. Hij gaf wel aan dat hij het moeilijk vond het team te verlaten omdat hij daar verder helemaal geen probleem mee heeft daarom zal hij ook nog met hen de EC uit spelen. Gamelux : Hoe zit het met Lockon? nog steeds 6e speler. Koning : Hij is inderdaad nog steeds 6e man. Gamelux : Any comments? Koning : De scene moet het niet zien als een terug pak actie van dM maar meer omdat dit een verbetering voor onze line up is. Wij wensen Legend het beste en bedanken hem voor een goede tijd.
We wensen digitalMind succes met haar nieuwe line-up en Legend met zijn gaming carriere.